Priporočila

Vprašanje / Tema Raziskovalne metode
Odgovor / Opis Katerokoli raziskovalno metodo že uporabimo, jo moramo poprej dobro razumeti (tako njene možnosti, kot omejitve, pa tudi, kako se uporablja).  Potreben je študij literature, kjer je posamezna metoda bodisi dobro opredeljena bodisi dobro uporabljena.

Menimo, da ne gre vnaprej soditi nobene metode, kakor tudi teoretske ali filozofske osnove, iz katere izhaja. Od izbire (in pestrosti) raziskovalnih metod je odvisna kakovost analize. Pri proučevanju problema je verjetno treba uporabiti več raznovrstnih metod. Edina smernica za izbiro raziskovalnih metod bo predmet analize oz. problematika, s katero se ukvarjamo.

Tukaj bomo samo našteli posamezne metode:

 • zbiranje virov;
 • analiza in interpretacija primarnih virov;
 • analiza in interpretacija sekundarnih virov;
 • zgodovinska analiza;
 • primerjalno raziskovanje;
 • študije pirmerov;
 • analize (uradnih) statistik;
 • ankete, vprašalniki in javnomnenjske raziskave;
 • intervjuji;
 • opazovanje z neposredno udeležvo;
 • opisna metoda.

" Osnovno napako narediš, če sklepaš še preden imaš podatke. Nehote začneš izkrivljati dejstva, da bi se prilagodila teorijam, namesto da bi se teorije prilagodile dejstvom." (Doyle 1887/1995:12)
Print
document.getElementById('infoza2').className += ' highlight '; document.getElementById('pusc2').src='http://2014.fdvinfo.net/skins/FDVinfo/img/puscwhite.png';